ANUNȚ FINALIZARE PROIECT AVIVA COSMETICS

Societatea SC AVIVA Cosmetics SRL dorește să anunțe, prin intermediul acestui comunicat, încheierea proiectului conform contractului de finanțare nr. 16/AXA1/1.2.1C/04.10.2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin care se încheie în data de 04.10.2019 în mod oficial proiectul DERMAGEFOR – Dezvoltarea unor noi formulări dermatocosmetice pe baza unor ingrediente active inovatoare pentru tratamentul cutanat anti-ageing, proiect câștigat în baza cererii de finanțare P_38_818, cu codul MySmis 113030.

Durata și valoarea proiectului:
Proiect are o durată de 24 de luni, începând cu data de 04.10.2017 și finalizându-se cu data de 04.10.2019, având o valoare totală de 772.001,40 RON, cu o valoare totală eligibilă de 753.424,36 RON, din care Valoarea Asistenței Nerambursabile este de 678.081,89 RON.

Rezumat al proiectului:
Obiectivul operațional al acestui proiect este îmbunătățirea unei formulări cosmetice anti-ageing (Anti-Ageing Light Day Cream) elaborată în teza de doctorat intitulată „Analiza unor Antioxidanți utilizați în Cosmetică prin Metode Cromatografice/ Analysis of some Antioxidants used in Cosmetics by Chromatographic Methods” și dezvoltarea ei într-un produs vandabil pe piața cosmetică autohtonă. De asemenea, se propune dezvoltarea și formularea unor produse cosmetice complementare, pentru tratamentul anti-ageing, în scopul dezvoltării unei game unitare, precum și studiul eficacității acestor formulări. Urmând îndeplinirea acestui obiectiv, rezultatul principal va fi o linie de produse dermato-cosmetice sub forma unei emulsii anti-ageing, a unei creme cu rol de refacere a barierei cutanate, a unui demachiant și a unui ser pentru îngrijirea tenului matur și îmbătrânit în scopul ameliorării efectelor cauzate de îmbătrânirea cutanată, toate la un preț extrem de competitiv pentru piața actuală.
Pentru atingerea acestui obiectiv operațional, proiectul va urmări îndeplinirea următoarelor obiective specifice:
• selecționarea celor mai eficiente ingrediente active și inovatoare pentru formularea a 4 produse cosmeceutice: o cremă de zi anti-ageing, o emulsie demachiantă, un ser anti-ageing și o cremă cu rol de refacere cutanată;
• definirea listei de caracteristici și optimizarea bazelor a 4 formulări cosmetice și a condițiilor de păstrare și conservare;
• evaluarea siguranței și a acceptabilității cutanate a tuturor formulărilor dezvoltate;
• evaluarea efectelor formulărilor asupra tegumentului deshidratat și îmbătrânit prin studii de eficacitate a tuturor formulărilor dezvoltate.
Realizarea acestui proiect va aduce un aport semnificativ asupra îmbunătățirii tratamentului anti-ageing, prin dezvoltarea unor formulări inovatoare și eficiente. Dezvoltarea de noi formule anti-ageing și monitorizarea efectelor acestora asupra pielii îmbătrânite oferă noi soluții pentru tratamentul clinic al pielii deshidratate și îmbătrânite, cât și pentru industria dermato-cosmetică. De asemenea, reprezintă o posibilitate de a oferi răspunsuri la întrebările multor consumatori. Mai mult, rezultatele proiectului oferă informații utile privind utilizarea unor ingrediente active inovatoare și eficiente și dezvoltarea unor formulări cosmetice în scopul tratamentului anti-ageing medicilor dermatologi și producătorilor de produse de îngrijire a pielii, ajutând la stabilirea calității și eficacității în cadrul procedurilor de autorizare înainte de comercializare.

Locația de implementare a proiectului:
Proiectul va fi implementat în Regiunea de Nord-Vest, Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, locația investiției fiind sediul social al SC AVIVA Cosmetics SRL, situat pe Strada Kővári László, Nr. 71A.
Proiect Cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Național de Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 – “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”
Acțiunea 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
Tip de proiect – Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off

Date de contact:
Cristina LUPU
Reprezentant Legal
Telefon: +40 759 753 546
Email: lupucrisdec@yahoo.com

Anca-Maria JUNCAN
Director de Proiect
Telefon: +40 745 266 111
Email: anca_juncan@yahoo.com