Comunicate: Apel de selecție pentru măsura M3A3 – Label Rural

APEL DE SELECTIE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum anunţă lansarea, în intervalul 06.02.2018 – 07.03.2018, a sesiunii II de depunere proiecte,

pentru măsura M3A3 Label Rural

 

Data publicării – 06.02.2018

Data lansării apelului de selecție – 06.02.2018

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

Producători (fermieri) din domeniul creșterii de animale, colectarea, prelucrarea și procesarea produselor agricole așa cum sunt ele definite în anexa 1 a TFUE:

  • întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare), cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru colectarea, prelucrarea, procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

 

Fondurile disponibile

Suma maximă alocată alocată în cadrul prezentei sesiuni de depunere este de 15.000 €.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Valoarea ajutorului nerambursabil nu va depasi valoarea alocarii 15.000 €/proiect.

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele

Data limită de primire a proiectelor este 07.03.2018.

Proiectele se depun la Sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum, din loc. Gilau str. Principala nr. 55A în intervalul orar 09:00-12:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.napocaporolissum.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Napoca Porolissum.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare

Asociația GAL Napoca Porolissum, Str. Prinicipala Nr. 55A, Loc. Gilau, Jud. Cluj.

Tel: 0740061839,   e-mail: contact@napocaporolissum.ro,

site: www.napocaporolissum.ro