Comunicate: GAL Lider Cluj anunță prelungirea sesiunii de depunere proiecte pentru M1/6B, până la 20.05.2019

APEL DE SELECȚIE – sesiunea 5
Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj anunţă prelungirea nr.1 a sesiunii de
depunere a proiectelor pentru
Măsura M1/6B ” Dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară ” deschisă în perioada
04.04.2019 –06.05.2019, până în data de 20.05.2019

1. Data lansării apelului de selecție – 04.04.2019

2. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M1/6B – „Dezvoltare
teritorială, administrativă și comunitară” sunt:
✓ Societate civilă: ONG-uri
✓ Entităţi publice: comunele şi asociațiile acestora conform legislației naționale în
vigoare

3. Fondurile disponibile
Suma maximă alocată alocată în cadrul prezentei sesiuni de depunere este de 43.450,00 euro.

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect
Valoarea sprijinului alocat nu poate depăși maxim 43.450,00 euro/proiect.

5. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele
Data limită de primire a proiectelor este 20.05.2019. Proiectele se depun la secretariatul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Lider Cluj str.
Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj în intervalul orar 10:00-13:00, de luni până vineri.

6. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M1/6B sunt cuprinse în
Ghidul solicitantului de pe pagina de internet a GAL www.gallidercluj.ro

7. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare
Sediu GAL: str. Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj
Email: lidercluj@yahoo.com
Web: www.gallidercluj.ro
Telefon: 0765017530

8. Versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate, este
disponibilă la sediul GAL.