Comunicate: GAL Lider Cluj anunță lansarea măsurii M5/3A – sesiunea 2

APEL DE SELECȚIE – sesiunea 2
Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj anunţă deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru
Măsura M5/3A – Stimularea asocierilor în sectorul agricol și forestier” în perioada 12.12.2018 – 15.01.2019

1. Data lansării apelului de selecție – 12.12.2018
2. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M5/3A – Stimularea asocierilor în sectorul agricol și forestier” sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE, din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/ forestier, în funcție de submăsură.:
 Societate civilă;
 Entităţi publice;
 Entități private.
3. Fondurile disponibile
Suma maximă alocată alocată în cadrul prezentei sesiuni de depunere este de 80.512,00 Euro.
4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Maxim 80.512,00 Euro/proiect în limita alocării financiare totale a măsurii
5. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele
Data limită de primire a proiectelor este 15.01.2019.
Proiectele se depun la secretariatul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Lider Cluj str.
Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj în intervalul orar 10:00-13:00, de luni până vineri.
6. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M5/3A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului de pe pagina de internet a GAL www.gallidercluj.ro
7. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare
Sediu GAL: str. Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj Email: lidercluj@yahoo.com
Web: www.gallidercluj.ro
Telefon: 0765017530

8. Versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate, este disponibilă la sediul GAL.