Comunicate: GAL Napoca Porolissum anunță lansarea apelului de selecție pentru M6B2 – Rural Atractiv

APEL DE SELECTIE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum anunţă lansarea, în intervalul 30.01.2018 – 28.02.2018, a sesiunii II de depunere proiecte, pentru măsura M6B2 – Rural Atractiv

  1. Data publicării – 30.01.2018
  2. Data lansării apelului de selecție – 30.01.2018
  3. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili
  • Entități publice (reprezentanți ai UAT, etc.);
  • Reprezentanți ai societății civile care au ca scop promovarea turismului, activități culturale, ocrotirea patrimoniului, activități de ecologie sau care au în proprietate/ custodie obiective de patrimoniu de orice fel – natural/ uman material/ uman imaterial.
  1. Fondurile disponibile

Suma maximă alocată alocată în cadrul prezentei sesiuni de depunere este de 296.343,28 €;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Valoarea sprijinului alocat nu poate depăși maxim 200.000 euro/proiect.

  1. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele

Data limită de primire a proiectelor este 28.02.2018.

Proiectele se depun la Sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum, din loc. Gilau str. Principala nr. 55A în intervalul orar 09:00-12:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.napocaporolissum.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Napoca Porolissum

  1. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare

Asociația GAL Napoca Porolissum, Str. Prinicipala Nr. 55A, Loc. Gilau, Jud. Cluj.

Tel: 0740061839,   e-mail: contact@napocaporolissum.ro,

site: www.napocaporolissum.ro