Comunicate: GAL Napoca Porolissum lansează a cincea sesiune pentru măsura Diversificare

APEL DE SELECTIE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum anunţă lansarea, în intervalul 28.09.2018-29.10.2018

a sesiunii V de depunere proiecte pentru măsura M6A1 – Diversificare

 

 1. Data publicării – 21.09.2018
 2. Data lansării apelului de selecție – 28.09.2018
 3. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili
 • Actori economici locali:
  • Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008), Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008), Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008), Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare), Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare), Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare), Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare), Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare), Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare), Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare, Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole, Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare
  • Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria: Microîntreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; Întreprindere mică între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

 

 1. Fondurile disponibile

Suma maximă alocată alocată în cadrul prezentei sesiuni de depunere este de 50.000 €;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Valoarea sprijinului alocat nu poate depăși maxim 50.000 euro/proiect.

 

 1. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele

Data limită de primire a proiectelor este 29.10.2018.

Proiectele se depun la Sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum, din loc. Gilau str. Principala nr. 55A în intervalul orar 09:00-12:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.napocaporolissum.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Napoca Porolissum

 1. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare

Asociația GAL Napoca Porolissum, Str. Prinicipala Nr. 55A, Loc. Gilau, Jud. Cluj.

Tel: 0740061839,   e-mail: contact@napocaporolissum.ro,

site: www.napocaporolissum.ro