Comunicate: GAL Napoca Porolissum lansează a doua sesiune de depunere proiecte pentru măsura M6B3

APEL DE SELECTIE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum anunţă lansarea, în intervalul 22.01.2018 – 22.02.2018, a sesiunii II de depunere proiecte, pentru măsura M6B3 – Rural Sănătos 

  1. Data publicării – 22.01.2018
  2. Data lansării apelului de selecție – 22.01.2018
  3. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili
  • reprezentanți ai societății civile – ONG care au în obiectul de activitate derularea de servicii sau implementarea de campanii de conștientizare în sănătate/ igienă/ prevenire, constituite în baza OUG 26/2000 cu modificările ulterioare; domeniul relevant Apelului de selectie trebuie sa reiasa din documentele statutare, depuse;
  • entități publice (reprezentanți ai UAT etc.);
  1. Fondurile disponibile

Suma maximă alocată alocată în cadrul prezentei sesiuni de depunere este de 199.975 Euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Valoarea sprijinului alocat nu poate depăși maxim 199.975 euro/proiect.

  1. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele

Data limită de primire a proiectelor este 22.02.2018.

Proiectele se depun la Sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum, din loc. Gilau str. Principala nr. 55A în intervalul orar 09:00-12:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.napocaporolissum.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Napoca Porolissum

  1. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare

Asociația GAL Napoca Porolissum, Str. Prinicipala Nr. 55A, Loc. Gilau, Jud. Cluj.

Tel: 0740061839,   e-mail: contact@napocaporolissum.ro

site: www.napocaporolissum.ro