Comunicate: GAL Napoca Porolissum anunță lansarea apelului de selecție pentru măsura M6B1 – Rural 21 – sesiunea 3

APEL DE SELECTIE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum anunţă lansarea, în intervalul 14.05.2018 – 25.05.2018, a sesiunii III de depunere proiecte pentru măsura M6B1 – Rural 21

  1. Data publicării – 14.05.2018
  2. Data lansării apelului de selecție – 14.05.2018
  3. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili
  • Societatea civilă – ONG active în domeniul social sau civic – constituite în baza OUG 26/2000 cu modificările ulterioare; domeniul relevant Apelului de selectie trebuie sa reiasa din documentele statutare, depuse;
  • Entități publice – reprezentanți ai UAT, unități școlare etc. – definite conform Legii nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României;
  1. Fondurile disponibile

Suma maximă alocată alocată în cadrul prezentei sesiuni de depunere este de 100.000 €;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Valoarea sprijinului alocat nu poate depăși maxim 100.000 euro/proiect.

  1. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele

Data limită de primire a proiectelor este 26.05.2018.

Proiectele se depun la Sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum, din loc. Gilau str. Principala nr. 55A în intervalul orar 09:00-12:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.napocaporolissum.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Napoca Porolissum

  1. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare

Asociația GAL Napoca Porolissum, Str. Prinicipala Nr. 55A, Loc. Gilau, Jud. Cluj.

Tel: 0740061839,   e-mail: contact@napocaporolissum.ro, site: www.napocaporolissum.ro