Comunicate: GAL Lider Cluj anunță lansarea măsurii M4/1A – sesiunea 2


APEL DE SELECTIE
Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj anunţă deschiderea sesiunii de depunere nr.1/2019 a proiectelor pentru
Măsura M4/1A ” Transferarea cunoștințelor în sectorul agricol și forestier” în perioada 18.03.2019 – 19.04.2019

1. Data lansării apelului de selecție – 18.03.2019
2. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M4/1A ” Transferarea cunoștințelor în sectorul agricol și forestier” sunt:
✓ societate civilă
✓ entități publice
✓ entități private
3. Fondurile disponibile
Suma maximă alocată alocată în cadrul prezentei sesiuni de depunere este de 31.866,00 euro.
4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect
Valoarea sprijinului alocat nu poate depăși maxim 31.866,00 euro/proiect.
5. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele
Data limită de primire a proiectelor este 19.04.2019
Proiectele se depun la secretariatul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Lider Cluj str. Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj , Luni, Marți, Joi, Vineri în intervalul orar 10:00-13:00 și Miercuri în intervalul orar 11:00 – 16:00
6. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M4/1A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului de pe pagina de internet a GAL www.gallidercluj.ro
7. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare
Sediu GAL: str. Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj
Email: lidercluj@yahoo.com
Web: www.gallidercluj.ro
Telefon: 0765017530

8. Versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate, este disponibilă la sediul GAL