Comunicate: GAL Napoca Porolissum anunță lansarea măsurii de Cooperare, în perioada 11.10.2017 – 24.11.2017

APEL DE SELECȚIE

Asociația GAL Napoca Porolissum anunţă lansarea în perioada 11.10.2017-24.11.2017 a primei sesiuni de cereri de proiecte din 2017 pentru

Măsura M3A1-Cooperare

 

Data publicării: 11.10.2017

Data lansării apelului de selecție: 11.10.2017

M3A1- Cooperare     

Beneficiari eligibili:

  • Forme asociative conform legislației în vigoare, sau parteneriate constituite pe baza unor acorduri de parteneriat, care în cadrul său reunesc cel puțin 5 actori economici din domeniile: agricultură, creșterea animalelor, exploatare forestieră, turism, artizanat unitati scolare, cercetare, educational si sondarea opiniei publice.
  • Parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare, din cel putin un partener din categoriile de mai jos, si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol: fermieri, microintreprinderi, intreprinderi mici, organizatii neguvernamentale, consilii locale, unitati scolare, sanitare, de agrement, si de alimentatie publica.
  • Parteneriatul poate avea ca membri si persoane fizice, cu conditia ca liderul de proiect sa fie cel putin PFA, II, IF (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare).

 

Fonduri disponibile: 30.000 Euro

Suma maxima  nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 30.000 Euro

Data limită de primire a proiectelor: 24.11.2017

Locul unde se pot depune proiectele: Sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum, din loc. Gilau str. Principala nr. 55A în intervalul orar 09:00-12:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.napocaporolissum.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Napoca Porolissum

Date de contact:

Asociația GAL Napoca Porolissum

Str. Prinicipala Nr. 55A, Loc. Gilau, Jud. Cluj.

Tel: 0740061839

e-mail: contact@napocaporolissum.ro

site: www.napocaporolissum.ro