Comunicate: GAL Napoca Porolissum a prelungit apelul pentru M6B4 – Rural Incluziv

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum anunţă lansarea, în intervalul
17.10.2018-16.11.2018, a sesiunii IV de depunere proiecte, pentru măsura
M6B4 Rural Incluziv

Data publicării – 10.10.2018
Data lansării apelului de selecție – 17.10.2018
Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili
• Societatea civilă – constituiți ca ONG, în baza OG 26/2000 cu modificările ulterioare,
acreditați la data semnării contractului de finanțare conform legii 197/2012 și Hotărârii nr.
118/2014;
• Entități publice furnizori de servicii sociale de pe teritoriul Asociației Grupul de Acțiune
Locală Napoca Porolissum, acreditați la data semnării contractului de finanțare, conform legii
197/2012 și Hotărârii nr. 118/2014
• Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum, acreditată la data semnării
contractului de finanțare, conform legii 197/2012 și Hotărârii nr. 118/2014

Fondurile disponibile
Suma maximă alocată alocată în cadrul prezentei sesiuni de depunere este de 29.025 €.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000 €

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele
Data limită de primire a proiectelor este 16.11.2018.

Proiectele se depun la Sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum, loc.
Gilau, str. Principala, nr. 55A, în intervalul orar 09:00-12:00, de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului
publicat pe site-ul: www.napocaporolissum.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tipărit la sediul
GAL Napoca Porolissum.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare
Asociația GAL Napoca Porolissum, Str. Prinicipala Nr. 55A, Loc. Gilau, Jud. Cluj.
Tel: 0740061839, e-mail: contact@napocaporolissum.ro, site: www.napocaporolissum.ro