Comunicat: GAL Napoca Porolissum lansează a treia sesiune de depunere proiecte pentru M6B2 – Rural Atractiv

APEL DE SELECTIE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum anunţă lansarea, în intervalul 27.12.2018-30.01.2019, a sesiunii III de depunere proiecte, pentru măsura M6B2 – Rural Atractiv

 

  1. Data publicării – 18.12.2018
  2. Data lansării apelului de selecție – 27.12.2018
  3. Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili
  • Entități publice (reprezentanți ai UAT, etc.);
  • Reprezentanți ai societății civile care au ca scop promovarea turismului, activități culturale, ocrotirea patrimoniului, activități de ecologie sau care au în proprietate/ custodie obiective de patrimoniu de orice fel – natural/ uman material/ uman imaterial.
  1. Fondurile disponibile

Suma maximă alocată alocată în cadrul prezentei sesiuni de depunere este de 283.377,24 €;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Valoarea sprijinului alocat nu poate depăși maxim 200.000 euro/proiect.

  1. Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele

Data limită de primire a proiectelor este 30.01.2019

Proiectele se depun la Sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum, din loc. Gilau str. Principala nr. 221-222 în intervalul orar 09:00-12:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.napocaporolissum.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Napoca Porolissum

  1. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare

Asociația GAL Napoca Porolissum, Str. Prinicipala Nr. 221-222, Loc. Gilau, Jud. Cluj.

Tel: 0740061839,   e-mail: contact@napocaporolissum.ro,

site: www.napocaporolissum.ro