Comunicate: GAL Napoca Porolissum anunță prelungirea sesiunii III pentru M3A1 Cooperare

APEL DE SELECTIE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum anunţă prelungirea sesiunii III de depunere proiecte pentru măsura M3A1 Cooperare, deschisă în intervalul 24.04.2018-09.05.2018, până în data de 25.05.2018

 

Data publicării – 09.05.2018

Data lansării apelului de selecție – 24.04.2018

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

  • Forme asociative conform legislației în vigoare, sau parteneriate constituite pe baza unor acorduri de parteneriat, care în cadrul său reunesc cel puțin 5 actori economici din domeniile: agricultură, creșterea animalelor, exploatare forestieră, turism, artizanat unitati scolare, cercetare, educational si sondarea opiniei publice.
  • Parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare, din cel putin un partener din categoriile de mai jos, si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol: fermieri, microintreprinderi, intreprinderi mici, organizatii neguvernamentale, consilii locale, unitati scolare, sanitare, de agrement, si de alimentatie publica.
  • Parteneriatul poate avea ca membri si persoane fizice, cu conditia ca liderul de proiect sa fie cel putin PFA, II, IF (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare).

 

Fondurile disponibile

Suma maximă alocată alocată în cadrul prezentei sesiuni de depunere este de 5.000 €.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 5.000 €,

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele

Data limită de primire a proiectelor este 25.05.2018

Proiectele se depun la Sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum, din loc. Gilau str. Principala nr. 55A în intervalul orar 09:00-12:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului publicat pe site-ul: www.napocaporolissum.ro, respectiv sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Napoca Porolissum.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare

Asociația GAL Napoca Porolissum, Str. Prinicipala Nr. 55A, Loc. Gilau, Jud. Cluj.

Tel: 0740061839,   e-mail: contact@napocaporolissum.ro, site: www.napocaporolissum.ro